Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Η ανίχνευση (διαπίστωση) μιας αλλαγής στο περιβάλλον

Photo One Στα πλαίσια αυτού του κύκλου μαθημάτων γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της διάγνωσης και πιστοποίησης της αλλαγής στη μέση τιμή μιας παραμέτρου μετά από παρέμβαση στο οικοσύστημα (έργο, ατύχημα κλπ). Έχουμε λοιπόν την κλασική σύγκριση "πριν-μετά".

Μέσα από τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης γίνεται αναφορά στο θέμα της δειγματοληψίας, της ακρίβειας των μετρήσεων αλλά και στο θέμα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Τα συνοδευτικά κείμενα που είναι εργασίες φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζουν τόσο το γενικό πλαίσιο όσο και τη χρήση του λογισμικού.

[ Λογισμικό προσομοίωσης ] [ Εργασία 1 ] [ Εργασία 2 ]

 


Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας