Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Ανακοινώσεις
Προπτυχιακός κύκλος

 

14 17/9/2014 Βαθμοί ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Σεπτέμβριος 2014 [αρχείο pdf]
13 28/6/2013 Βαθμοί ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Ιούνιος 2013 [αρχείο pdf]
12 18/4/2013

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Εργαστήριο

Η άσκηση των προσομοιώσεων του μαθήματος Οικολογία Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00΄-21:00΄) στην αίθουσα όπου γίνονται οι παραδόσεις της θεωρίας.

Οι φοιτητές θα προσέλθουν σε δύο ομάδες, χωρισμένες σύμφωνα με τον Α.Μ. των φοιτητών όπως πραγματοποιήθηκαν και τα προηγούμενα τμήματα του εργαστηρίου, στις ώρες 19:00΄-20:00΄ και 20:00΄-21:00΄.

11 12/4/2013

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Εργαστήριο

Η τελευταία φάση της άσκησης των καταγραφικών του μαθήματος Οικολογία Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00-21:00) στην αίθουσα όπου γίνονται οι παραδόσεις της θεωρίας.

Οι φοιτητές θα προσέλθουν σε δύο ομάδες στην αίθουσα που γίνονται οι παραδόσεις της θεωρίας, χωρισμένες σύμφωνα με τον Α.Μ. των φοιτητών, όπως πραγματοποιήθηκαν και τα προηγούμενα τμήματα της άσκησης: Οι ομάδες που «σταμάτησαν» τα καταγραφικά τους και πήραν τις μετρήσεις τους παλαιότερα (στις 2 Απριλίου) θα έρθουν στις 19:00΄-20:00΄, ενώ αυτές που σταμάτησαν τα καταγραφικά και πήραν τις μετρήσεις τους την προηγούμενη Τρίτη (στις 9 Απριλίου) θα έρθουν στις 20:00΄-21:00΄.

Για την προετοιμασία τους οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του εργαστηρίου (www.marecol.biology.upatras.gr) και μέσω των επιλογών «Μαθήματα» → «Οικολογία Ι» → «Ασκήσεις» → «Άσκηση καταγραφικών» να κατεβάσουν το αρχείο “OIKO_dataL.xls”. Σε αυτό το αρχείο πρέπει να εισάγουν τα δεδομένα θερμοκρασίας (τις στήλες «θερμοκρασία» και «ημερομηνία-ώρα»). Με τη βοήθεια των οδηγιών θα πρέπει να προσπαθήσουν να «ρυθμίσουν» τις παραμέτρους του μοντέλου του αρχείου xls.

10 28/3/2013

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Εργαστήριο

Τα εργαστήρια του μαθήματος Οικολογία Ι θα συνεχιστούν την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 σε δύο φάσεις. Οι ομάδες που είχαν εκκινήσει τα καταγραφικά θερμοκρασίας την Τρίτη 26/3 (ΑΜ: 3182-3240) θα έρθουν το πρωί της Τρίτης 2 Απριλίου στην αίθουσα υπολογιστών του Τμήματος με το καταγραφικό τους και με ένα στικάκι USB για να πάρουν τα δεδομένα τους.

Όσοι την Τρίτη 26/3 συμμετείχαν στην άσκηση της εκκίνησης καταγραφών στο πρώτο γκρουπ (γκρουπ 19:00΄-20:00΄, Ομάδες 1-8) θα έρθουν την Τρίτη 2 Απριλίου στις ώρες 09:00΄-10:00΄.

Όσοι συμμετείχαν στην άσκηση της εκκίνησης καταγραφών στο δεύτερο γκρουπ (γκρουπ 20:00΄-21:00΄, και Ομάδες 9-16) θα έρθουν την Τρίτη 2 Απριλίου στις ώρες 10:00΄-11:00΄.

Το απόγευμα της 2 Απριλίου 2013 θα συμμετέχουν στην άσκηση οι φοιτητές με Α.Μ. από 3241 έως 3304, χωρισμένοι σε τμήματα ως εξής:

(υποχρεωτικό για όσους το ΑΜ αναγράφεται παρακάτω)

Τρίτη 2/4/2013 απόγευμα

Α.Μ (από - έως και)

19:00 - 20:00

3241- 3272

20:00 - 21:00

3273 - 3304

 

9 21/3/2013

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Εργαστήριο

Τα εργαστήρια του μαθήματος Οικολογία Ι θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013. Η πρώτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία το πρωί την ώρα της θεωρίας (9:00-11:00) και μία το απόγευμα κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00-21:00). Το πρωί θα συμμετάσχει το σύνολο των φοιτητών σε δύο ομάδες, χωρισμένες σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών:

(υποχρεωτικό για όλους)

Τρίτη 26/3/2013 πρωί
Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

9:00 - 10:00

3182 - 3240

10:00 - 11:00

3241 - 3304

Το απόγευμα της 26 Μαρτίου 2013 θα συμμετέχουν στην άσκηση οι φοιτητές με Α.Μ. από 3182 έως 3240, χωρισμένοι ως εξής


Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

19:00 - 20:00

3182 - 3209

20:00 - 21:00

3210 - 3240

Το δεύτερο τμήμα της άσκησης για του φοιτητές με Α.Μ. μεγαλύτερο από 3240 θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση.

 

8 8/1/2013 Η τελευταία παράδωση του μαθήματος "Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία" θα γίνει την Παρασκευή 11/1/2013 για την πρώτη ομάδα 10:00 με 12:00 και για τη δεύτερη 12:00 με 14:00
7 2/5/2012

Τα εργαστήρια του μαθήματος Οικολογία Ι θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8 Μαΐου 2012. Η πρώτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία το πρωί την ώρα της θεωρίας (9:00-11:00) και μία το απόγευμα κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00-21:00).
Το πρωί θα συμμετάσχει το σύνολο των φοιτητών σε δύο ομάδες, χωρισμένες σύμφωνα με τον Α.Μ. των φοιτητών:

(υποχρεωτικό για όλους)

Τρίτη 8/5/12 πρωί
Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

9:00 - 10:00

3058 - 3106

10:00 - 11:00

3107 - 3305

Το απόγευμα 8 Μαΐου 2012 θα συμμετέχουν στην άσκηση οι φοιτητές με Α.Μ. από 3058 έως 3106, ως εξής


Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

19:00 - 20:00

3058 - 3081

20:00 - 21:00

3084 - 3106

Το δεύτερο τμήμα της άσκησης για του φοιτητές με Α.Μ. μεγαλύτερο από 3106 θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

6 19/1/2012

Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία

Τμήματα και ώρες για τις εξετάσεις στις 25/1/2012

Τμήμα Α (15:00-16:00)

Α.Μ. 1956, 2842, 2896, 2938, 2951, 2956, 2987, 3002, 3033

Τμήμα Β (16:00-17:00)

Α.Μ. 3100, 3108, 3115, 3118, 3126, 3142, 2265, 2937, 2282

Αν υπάρχουν φοιτητές που δεν εμφανίζεται το Α.Μ. στη λίστα θα έλθουν στο Τμήμα Β (αφορά σε όσους δεν έχουν πρόβλημα απουσιών)

5 13/7/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2011

2011_6_Ecology I.xls

4 19/5/11

Η εισαγωγή στην άσκηση των προσομοιώσεων του μαθήματος Οικολογία Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011 κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00-21:00) στην αίθουσα όπου γίνονται οι παραδόσεις της θεωρίας.
Οι φοιτητές θα προσέλθουν σε δύο ομάδες, χωρισμένες σύμφωνα με τον Α.Μ. των φοιτητών, όπως πραγματοποιήθηκαν και τα προηγούμενα τμήματα του εργαστηρίου:

                              Αριθμός Μητρώου

Ώρα                      Από:        Έως και:

19:00-20:00         2928      2976

20:00-21:00         2977      3053

3 6/4/11

Η δεύτερη φάση της 1ης άσκησης του μαθήματος Οικολογία Ι για τους φοιτητές των ομάδων που «ξεκίνησαν» τα καταγραφικά τους την Τρίτη 5/4/2011 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2011. Οι φοιτητές που έχουν βάλει τα καταγραφικά τους να παίρνουν μετρήσεις θα προσέλθουν με τα καταγραφικά τους και με ένα flash-άκι USB για να πάρουν τα δεδομένα τους από τον υπολογιστή. Οι ώρες προσέλευσης είναι ίδιες με αυτές του πρώτου μέρους της άσκησης κατά το οποίο έγινε εκκίνηση μετρήσεων των καταγραφικών (19:00-20:00 ή 20:00-21:00, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου και ομοίως με την ώρα προσέλευσης στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου).

2 31/3/11

Η δεύτερη φάση της 1ης άσκησης του μαθήματος Οικολογία Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου 2011. Οι φοιτητές που ξεκίνησαν το πρακτικό κομμάτι της άσκησης και έχουν βάλει τα καταγραφικά τους να παίρνουν μετρήσεις θα προσέλθουν το πρωί της Τρίτης 5 Απριλίου με τα καταγραφικά τους και με ένα flash-άκι USB για να πάρουν τα δεδομένα τους από τον υπολογιστή. Οι ομάδες που «ξεκίνησαν» τα καταγραφικά τους την Τρίτη 29/3 στην ομάδα των ωρών 19:00-20:00 θα προσέλθουν το πρωί στις 9:00-10:00, ενώ αυτές που «ξεκίνησαν» τα καταγραφικά τους στην ομάδα των ωρών 20:00-21:00 θα προσέλθουν το πρωί στις 10:00-11:00.
Το απόγευμα της 5 Απριλίου 2011 θα συμμετέχουν στην άσκηση οι φοιτητές με Α.Μ. από 2977 έως 3053, που δεν είχαν ξεκινήσει το πρακτικό τμήμα της άσκησης, χωρισμένοι ως εξής:

 

Αριθμός Μητρώου

Ώρα

Από:

Έως και:

19:00-20:00

2977

3009

20:00-21:00

3010

3053

1  

Τα εργαστήρια του μαθήματος Οικολογία Ι θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011. Η πρώτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία το πρωί την ώρα της θεωρίας (9:00-11:00) και μία το απόγευμα κατά την ώρα του εργαστηρίου (19:00-21:00).
Το πρωί θα συμμετάσχει το σύνολο των φοιτητών σε δύο ομάδες, χωρισμένες σύμφωνα με τον Α.Μ. των φοιτητών:


Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

9:00 - 10:00

2928 - 2976

10:00 - 11:00

2977 - 3053

Το απόγευμα της 29 Μαρτίου 2011 θα συμμετέχουν στην άσκηση οι φοιτητές με Α.Μ. από 2928 έως 2976, χωρισμένες ως εξής


Ώρα

Α.Μ (από - έως και)

19:00 - 20:00

2928 - 2951

20:00 - 21:00

2952 - 2976

Το δεύτερο τμήμα της άσκησης για του φοιτητές με Α.Μ. μεγαλύτερο από 2976 θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση.

 

Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις

 


 


Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας