Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά

Μ.Δ.Ε.
"Οικολογία - Διαχείριση - Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
"

- Θεωρία Δειγματοληψίας

- Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών

Photo One

 

Διατμηματικό Μ.Δ.Ε.
"Περιβαλλοντικές Επιστήμες
"

- Εφαρμοσμένη Οικολογία

- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Photo OneΜονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας