Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Το προσωπικό

Το μόνιμο προσωπικό της μονάδας απότελείται:

Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπ/μιου Πατρών. Διδακτορική διατριβή στο Université de Bretagne Occidentale (Brest - Γαλλία) με θέμα την "επίδραση της υδρολογίας και του υδροδυναμισμού στις διακυμάνσεις της αφθονίας της γλώσσας (Solea solea) του Βισακαϊκού κόλπου (Ατλαντικός Ωκεανός, Γαλλία). Ερευνητής στα εργαστήρια Αλιευτικής Ωκεανογραφίας και Οικολογίας της Αλιείας του Γαλλικού Ινστιτούτου για την Εκμετάλλευση της Θάλασσας (IFREMER). Καθηγητής του Τομέα Βιολογίας Ζώων με ερευνητική δραστηριότητα στη Θαλάσσια Οικολογία, την Αλιεία και το Περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών ανανεώσιμων πόρων.

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Νίνα ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχίο Βιολογίας του Πανεπιστήμιο Πατρών. PhD στη Θαλάσσια Οικολογία, με θέμα «Συμβολή στην οικολογία του ζωοπλαγκτού του Πατραϊκού Κόλπου». Ερευνητικά ενδιαφέροντα: οικολογία ζωοπλαγκτού, παραγωγικότητα θαλασσίων οικοσυστημάτων και λιμνοθαλασσών. Επίκουρος Καθηγήτρια στον Τομέα Βιολογίας Ζώων

 

Βαγγέλης ΤΖΑΝΑΤΟΣ
Πτυχίο Βιολογίας του Πανεπιστήμιο Πατρών. PhD στη Αλιευτική Βιολογία, με θέμα «Δομή, χαρακτηριστικά και διαχείριση της μικρής παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα». Ερευνητικά ενδιαφέροντα: θαλάσσια οικολογία, δομή και διαχείριση της αλιείας. Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Λέκτορας στον Τομέα Βιολογίας Ζώων

 Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας