Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι - Βαθμοί εξετάσων Σεπτεμβρίου 2014......λεπτομέρειες >>>

Ο σκοπός

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε κυρίως για την ενημέρωση των φοιτητών των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που υλοποιούνται με τη συμμετοχή μελών της ομάδας. Παράλληλα, διατίθενται πληροφορίες για την ερευνητική δραστηρίοτητα και τις άλλες δράσεις της ομάδας.

Από την ιστοσελίδα αυτή θα γίνεται και η διακίνηση ενός μεγάλου μέρους της ύλης (συγγραμμάτων, βιβλιογραφίας, εξειδικευμένου λογισμικού,...) για την υλοποίηση των μαθημάτων. Παράλληλα, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα μαθήματα (εργαστήρια, εξετάσεις, βαθμοί, ...).

Η προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και όλο το περιβάλλον επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας αναπτύσσεται από τα μέλη της ομάδας (μέλη Δ.Ε.Π., επιστημονικοί συνεργάτες, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές). Γι' αυτόν τον λόγο και μερικά από τα τμήματα είναι σε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης.

 

Η εκπαίδευση
Το σκάφος του εργαστηρίουΤα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη της ομάδας σχετίζονται με την Οικολογία κυρίως στο Θαλάσσιο περιβάλλον, τη Δυναμική πληθυσμών και τη διαχείριση αλιευμάτων, τη θεωρία της δειγματοληψίας και τις εφαρμογές της στην Οικολογία, την ανάλυση Βιολογικών και Περιβαλλοντικών δεδομένων, τα οικολογικά μοντέλα, τις αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και φυσικών ανανεώσιμών πόρων. Η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου συνοδεύεται από σειρά ασκήσεων στο εργαστήριο αλλά και στο φυσικό περιβάλλον.
Η έρευνα

Το σκάφος του εργαστηρίουΟι ερυνητικές δραστηριότητες της ομάδας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και οικοσυστημάτων από τις λιμνοθάλασσες μέχρι τα ωκεάνια συστήματα. Θέματα όπως η δομή και η λειτουργία πελαγικών αλλά και παράκτιών οικοσυστημάτων, η δυναμική των ιχθυοπληθυσμών και η διαχείριση των αλιευμάτων, οι επιδράσεις του υδάτινου περιβάλλοντος στους πληθυσμούς τόσο του ζωοπλαγκτού όσο και των ψαριών, η δομή και δυναμική των συστημάτων εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, η εκτίμηση της αφθονίας των αλιευτικών αποθεμάτων απασχολούν την ομάδα στα πλαίσια εθνικών και διεθνών προγραμμάτων.Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας