Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα
Θεωρία της Δειγματοληψίας και εφαρμογές

 

Σημειώσεις Δειγματοληψίας

Photo OneΣτα παρακάτω αρχεία υπάρχουν τα βασικά στοιχεία για την κατανόηση της διαδικασίας της δειγματοληψίας και της εκτίμησης παραμέτρων καθώς και τεχνικές πληροφορίες για τις κύριες στρατηγικές δειγματοληψίας, τα χαρακτηριστικά και τους εκτιμητές τους.

 

 

Θεωρία δειγματοληψίας και εφαρμογές στην Οικολογία

Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες

CK_chapter1 .pdf

Κεφάλαιο 2:

 Οργάνωση δειγματοληψίας

CK_chapter2 .pdf

Κεφάλαιο 3:

Απλή Τυχαία δειγματοληψία

CK_chapter3 .pdf

Κεφάλαιο 4:

Στρωματοποιημένη Τυχαία δειγματοληψία

CK_chapter4 .pdf

Κεφάλαιο 5:

Πολυσταδιακή δειγματοληψία

CK_chapter5 .pdf

Κεφάλαιο 6:

Συστηματική δειγματοληψία

CK_chapter6 .pdf

Κεφάλαιο 7:

Σύγkριση των βασικών στρατηγικών

CK_chapter7 .pdf

 


Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας